Valberedningens nomineringar inför fyllnadsval 30/11

Du som sektionsmedlem har möjlighet att motnominera dig till dessa. Om du vill motnominera dig, mejla info@itek.chalmers.se så snart som möjligt för att alla parterna skall ha tid att förbereda sig. Skriv med ditt namn och vilken post i vilken kommitté du vill motnominera dig till (ex. Aron Sai, Ledamot INollK). Observera att en motnominering enbart kan göras till en post och inte mot en specifik person. Vakanta platser fylls oftast av ev. motnominerade under mötet.

Den här sidan kommer att uppdateras löpande med motnomineringar.

Exakt om hur motnomineringar går till finns i vår policy angående motnomineringar.

Fyllnadsvalet sker på styrelsemötet den 30/11. Vi träffas i Styrelserummet klockan 11:59 för att sedan förflytta oss till lämpligare lokal.

SNI
Ordförande: Kevin Kullgren
Vice Ordförande: Vakant
Kassör: Vakant
Eventansvarig: Vakant
Masteransvarig: Sudipta Saha
Klassrepresentanter från I2:
Vakant
Vakant

DrIkk
Ledamot: Emil Svensson

I-armar:
Ledamot: Nicole Stengård Tamm

ESTIEM-styrelsen
Ledamöter:
Vakant
Vakant