Kommittéer

foreningar

Det är kommittéerna som utgör föreningslivet på I-sektionen! Deras respektive arbetsområden rör allt ifrån att arrangera fester och driva pub till att handa näringslivsrelationer och relationer med I-studenter i andra länder. I menyn som syns intill kan du klicka och läsa vidare om de olika föreningarna.

Utöver föreningarna på vår sektion så finns det olika föreningar och kommittéer på kårnivå. Där kan man umgås och arbeta med folk från hela Chalmers. Mer om dessa kommittéer finns på kårens hemsida.