I-Armar

I-Armar

I-Armar is Industrial Engineering and Management’s corporate relations committee. For most of the students, Chalmers is the last step before entering the work force. It is therefore essential that the students is given an opportunity to get in contact with the industry, and to get an understanding of what to expect in the future.

I-Armar är Teknologsektionen för Industriell Ekonomis arbetsmarknadskommitté. För de flesta studenter är Chalmers sista steget före arbetslivet. Därför är det viktigt att studenterna får möjlighet att skapa kontakt med näringslivet samt få en förståelse för vad framtiden innebär.

För att erbjuda den möjligheten till studenterna arbetar I-Armar med att skapa olika tillfällen där studenterna och företag kan möta i varierande situationer under tiden på Chalmers. Det innefattar företagspresentationer, företagsbesök och vår årliga arbetsmarknadsdag I-Dagen.

I-Armar förmedlar studenterna på Industriell Ekonomis färdigheter och ledningsförmågor, medan företagen ges möjlighet att promota sig själva och skapa en långtgående rekryteringsunderlag.

Ni kan också hitta oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

I-Dagen - Arbetsmarknadsdag / Career fair

Kontakt:

Ordförande:

Jenny Sorsa - ordf@i-armar.se  +46 (0) 76-340 92 47.

Vice Ordförande:

Jessica Kärrberg - viceordf@i-armar.se  +46 (0) 73-776 38 84.

Kommunikatör:

Nicole Stengård Tamm - kommunikator@i-armar.se  +46 (0) 70-981 06 65.

Säljansvarig:

Petrus Oskarsson - salj@i-armar.se  +46 (0) 73-669 87 14.

Projektledare för I-Dagen:

Adam Olivegren - idagen@i-armar.se  +46 (0) 72-388 22 69

Projektledare för I-Academy:

Stina Ströby - stina.stroby@gmail.com or utbildning@i-armar.se  +46 (0) 70-764 82 85.

Caseansvarig:

Anton Albinsson - case@i-armar.se  +46 (0) 70-496 39 34.

Eventansvarig:

Alfred Lindén - event@i-armar.se  +46 (0) 70-576 83 59

Kassör:

Hanna Norlander - kassor@i-armar.se  +46 (0) 70-142 25 44.