I-Dagen

 I-Dagen

I-Dagen är Industriell Ekonomis årliga arbetsmarknadsdag där studenter och företag möts för att knyta värdefulla kontakter. Det bjuds på mängder med intressanta utställare och tävlingar, samt en frukost- och lunchföreläsning med inspirerande profiler. Dagen avslutas med en bankett på svårslaget vis med god mat och underhållning, detta år på Imagine i Gothia Towers. 

För mer information; kontakta Adam Olivegren

Kontakt:

I-Dagsansvarig:

Adam Olivegren - idagen@i-armar.se  +46 (0) 72-388 22 69.