SNI

Studienämnden Industriell Ekonomi

SNI är Industriell Ekonomis studienämnd. SNI för I-teknologernas talan gentemot sektionen och högskolan i studiefrågor. Vi arbetar med att bevaka utbildningens tillstånd och verkar aktivt för studieförbättringar. Vi arrangerar också studiemotiverade event så som pluggfrukostar och Excel-kurser.

På SNIs "Köp och sälj böcker"-page har studenter möjlighet att lägga upp annonser om sälj/köp av kurslitteratur löpande under året. Ta en titt på länken längst ner på sidan! 

Ordförande: Kevin Kullgren

Masteransvarig: SuDipto Saha

Klassrepresentant åk 3: Joel Gebring

Klassrepresentant åk 3: Axel Lundh

Klassrepresentant åk 2: Christoffer Lindgren

Klassrepresentant åk 2: Johan Johansson

Klassrepresentant åk 1: Henrik Edstrand

Klassrepresentant åk 1: Lucas Fallqvist

Vice ordförande: Vakant

Eventansvarig: Vakant

Kontakt: sni@itek.chalmers.se eller facebook.com/SNIChalmers
Köp och Sälj-grupp: Köp & Sälj böcker I