Styrelsen

Styrelsen Industriell Ekonomi 

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi. Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna. Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffas andra sektioners styrelser.

Ordförande:

Vice ordförande:

Kassör:

Kommunikatör:

Alumni- och integrationsansvarig:

Arbetsmarknadsansvarig:

IT-ansvarig:

SAMO:

Socialt ansvarig:

Utbildningsansvarig:

Petter Häggberg — ordf@itek.chalmers.se

Axel Ihrfelt — viceordf@itek.chalmers.se

Christopher Westberg — ekonomi@itek.chalmers.se

Julia Burman — info@itek.chalmers.se

Jakob René  — alumni@itek.chalmers.se

Jenny Sorsa  — iarmar@itek.chalmers.se

Olle Lindgren  — it@itek.chalmers.se

Jonathan Boman  — samo@itek.chalmers.se

Niklas Westerberg  — soc@itek.chalmers.se

Kevin Kullgren - sni@itek.chalmers.se