Aktuellt sektionsmöte

Vårmöte #1

Året har rullat igång ordentligt och Styret2018 börjar känna sig varma i kläderna. Det vill vi fira med att hålla årets första sektionsmöte, Vårmöte #1.

Under mötet ska budgeten för 2018 fastställas. Dessutom kommer det röstas om motioner och propositioner likt tidigare sektionsmöten.

Vill Du göra din röst hörd så skickas motioner in till info@itek.chalmers.se innan 5:e februari 23.59.
Följande mall används: MALL

Mer information kommer dyka upp i Bonsai Campus-appen inom en snar framtid. Om du missat att ladda ner den så hittar du den på AppStore, här , och GooglePlay, här.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare

§ 5. Mötets behöriga utlysande

§ 6. Godkännande

§ 7. Adjungeringar

§ 8. Information från I-programmet

§ 9. Information från Styrelsen

§ 10. Information från Kåren

§ 11. Sammanställning av budgeten för föregående år

§ 12. Fastställande av budget för innevarande år

§ 13. Propositioner

§ 13.1 Proposition angående ändring av stadgan andra läsningen

§ 14. Motioner

§ 15. Övriga frågor

§ 16. Mötets avslutande

 

Proposition angående ändring av stadgan andra läsningen finns att läsa här.

Varmt välkomna!

Hälsningar,
Sektionsstyrelsen

-----

The year has started and why not celebrate that with the first Student Body Meeting of 2018. It is finally time for Spring meeting #1.

During the meeting the budget of 2018 will be confirmed, as well as voting for new motions and propositions.

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before 5th of February 23.59 (11.59pm).
Write you motion like this: Motion writing

For more information about the meeting, visit the event in the Bonsai Campus-app. If you do not already have it you can download it from AppStore, här, and GooglePlay, här.

Agenda:

§ 1. Opening of the meeting

§ 2. Election Chairman of the meeting

§ 3. Election secretary of the meeting

§ 4. Two adjusters as well as vote counters

§ 5. Accepte the meetings announcement

§ 6. Approval of agenda

§ 7. Adjuncts

§ 8. Information from I-programmet

§ 9. Information from board

§ 10. Information from Student Union

§ 11. Compilation of budget for previous year

§ 12. Approval of budget for upcoming year

§ 13. Propositions

§ 13.1 Proposition regarding change of bylaw second reading

§ 14. Motions

§ 15. Further questions

§ 16. Closing of the meeting

 

You can read the proposition regarding change of bylaw here.

Welcome!
The Board of the Student Division.