Studerande

Du är sektionens mäktigaste person

Som sektionsmedlem på Teknologsektionen Industriell Ekonomi spelar du en viktig roll i att utveckla I-programmet. Sektionsmötena, som hålls fyra gånger per år, är sektionens högst beslutande organ. Där har du som sektionsmedlem lika stor makt som alla andra medlemmar, oavsett vilken förening de sitter i eller vilken årskurs de går i. Under sektionsmötena bestämmer du vilken riktning du tycker I-sektionen ska gå, vilka som ska sitta i olika föreningar och kan göra din röst hörd.

Med Styrelsen som delegerande organ ser föreningslivet sedan till att alla medlemmar får den bästa nyttan ur de medel som finns tillgängliga. Till exempel arrangerar QQ7 pub varje vecka, isex arrangerar Gasque varje läsperiod och I-Armar ser till att vi teknologer är attraktiva för näringslivet. Som sektionsmedlem har du dessutom förmåner som till exempel möjlighet att hyra sektionsbilen, gå med i det internationella I-samarbetet ESTIEM eller delta på ett styrelsemöten för att se till att allt går rätt till.

Under din tid på I-programmet är du inte bara en student eller teknolog, du är medlem i Teknologsektionen Industriell Ekonomi. Och du är sektionens mäktigaste person. Utnyttja det!