Mentorskapsprogrammet

Mentorskap på Chalmers syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga och personliga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Detta kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • ​Underlätta för studenter övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge studenter och mentorer möjlighet att skapa nätverk. 
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både student och mentor
  • Ge mentorer förståelse för hur Chalmers ser ut idag

Mentorskapsprogrammet innebär en relation mellan mentor och adept där båda parter investerar tid och får en möjlighet att utveckla sig själva. Som adept är tanken att du ska få stöttning från din mentor som skall finnas tillgänglig för att du skall kunna växa, och få en större inblick i tiden efter studierna.

Mentorksapsprogrammet består av tre gemensamma träffar dit adepter och mentorer är välkomna men det huvudsakliga fokuset är på enskilda möten mellan mentor och adept. Dessa möten skall planeras av adepten och det är du som styr träffarna utifrån vad du vill få ut av mentorskapsprogrammet. För att båda parter skall få ut så mycket som möjligt av träffarna är det viktigt att du som adept aldrig kommer oförberedd till en träff. Samtalen under mötena kan exempelvis handla om frågor kring arbetslivet, att få feedback på sin kompetens eller råd inför framtiden.

Rollen som adept

Som adept är din roll att vara den drivande parten i relationen med din mentor. Det är du som bestämmer vad träffarna skall handla om och vad du vill få ut av relationen. Du kan få hjälp med dina personliga mål och få en chans att växa. Din mentor kan bidra med andra perspektiv som du själv kanske inte tänkt på i olika frågor. Som adept har du möjlighet att ha önskemål kring din mentor, exempelvis inom vilken yrkesroll eller bransch du vill att din mentor jobbar inom