Höstmöte #1

Höstmöte #1

Det börjar bli kallare och löven går mot gulare toner, det är dags för Höstmöte #1! Under detta första sektionsmöte för läsåret kommer ledamöter från årskurs ett till SNI väljas in, inval till BalK ske och även ett fyllnadsval till valberedningen står på dagordningen. Till valberedningen ska fyllnadsval ske för ordförande och övriga ledamotsposter, däribland en plats för ettan. Är du intresserad av att vara med i 2019:s valberedning? Då borde du komma till sektionsmötet där du kan självnominera dig! För att lära sig mer om vad det innebär att vara med i valberedningen kan du läsa deras instruktioner här: https://i-chalmers.se/…/2018/11/Instruktioner-Valberedninge…

Vill Du göra din röst hörd så skicka in din motion till info@itek.chalmers.se före den 28:e september 23.59. Använd följande mall: https://i-chalmers.se/…/uploa…/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf

Nomineringar från valberedningen: https://docs.google.com/document/d/1c0uuY6PiVr6UvJK8U5hSpmqesL93hV2i6_EUPKxxsow/edit?fbclid=IwAR3lqieECf1YK1tC2fYWlvbcHyM4_frmAR-UrAbd_RCIsjs6UZjZ1LqDFdI

Eftersom det inte är långt till kanelbullens dag kommer vi bjuda på kanelbullar till de 50 första!

Tid: 17.15 den 1:e oktober
Plats: VasaA
Preliminär dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§ 5 Mötets behöriga utlysande
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Adjungeringar
§ 8 Information från I-programmet
§ 9 Information från Kåren
§ 10 Information från Styrelsen
§ 11 Motioner
§ 12 Propositioner
§ 13 Val av ledamöter från årskurs ett (1) i studienämnden
§ 14 Val av Balkommittén
§ 15 Fyllnadsval valberedningen
§ 15.1 Fyllnadsval av ordförande
§ 15.2 Val av plats för årskurs 1
§ 15.3 Fyllnadsval av övriga medlemmar
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande

———————————————————
Fall meeting #1
The seasons are changing and it’s time for Fall meeting #1. During the first Student Division meeting of the Academic Year there will be three elections; first year representatives for SNI, election of BalK and second election of the Nomination Committee. To learn more about what it means to be a part of the Nomination Committee click here: https://i-chalmers.se/…/11/ENG-Instructions-Valberedning.pdf

If you are interested in being a part of the Nomination Committee, join us during the meeting where you will be able to nominate yourself!

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before September 28th 23.59 (11.59pm). Write your motion like this: https://i-chalmers.se/…/uploa…/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf

Nominations from the Nomination Committee: https://docs.google.com/document/d/1c0uuY6PiVr6UvJK8U5hSpmqesL93hV2i6_EUPKxxsow/edit?fbclid=IwAR3lqieECf1YK1tC2fYWlvbcHyM4_frmAR-UrAbd_RCIsjs6UZjZ1LqDFdI

In honour of the upcoming “kanelbullens dag” we will be be serving cinnamon buns to the first 50 attendants.

Time: 17.15 October 1st
Place: VasaA

Provisional meeting agenda:
§ 1 Opening of the meeting
§ 2 Election of meeting chairman
§ 3 Election of meeting secretary
§ 4 Election of two attesters also tellers, and two teller alternates.
§ 5 Proper advertising of the meeting
§ 6 Approval of the agenda
§ 7 Adjunctions
§ 8 Information from the I-program
§ 9 Information from the Student Union
§ 10 Information from the board
§ 11 Motions
§ 12 Propositions
§ 13 Election of ball committee
§ 14 Election of first year representatives to the educational committee
§ 15 Second election of nomination committee
§ 15.1 Second election of the chairman
§ 15.2 Election of first year representative
§ 15.3 Second election of members
§ 16 Miscellaneous
§ 17 Ending of the meeting

Leave a Reply