QQ7

QQ7 | Nemo melius facit

QQ7 är I-sektionens mest anrika och mytomspunna ordensällskap. Detta sällskap bildades redan år 1533 av sir James IX William Bond och varje år väljs de sju mest begåvade och vackra ynglingarna från Chalmers ut för att föra sällskapet vidare. Pådrivna av historiens vingslag och med ett stort och betungande arv att bära, sprider QQ7 stil och elegans över hela campus genom sin blotta närvaro. Sällskapets medlemmar kännetecknas av deras ljuslila skrudar och bör tilltalas enbart med sin titel. När QQ7 inte belyser sina medstudenters närvaro med lycka och vällust så kan man hitta dem i sitt högkvarter, Golden-I, där generationer av sällskapet har planerat, sabrerat och orerat i hundratals år.

www.qq7.se | 19@qq7.se

Vänligen besök vår hemsida för bokning av Golden-I. 

Q | Ordförande:                                                       Tove Lindström — q@qq7.se

R | Vice ordförande och PR-chef:                         Ahmad Al-Aref — r@qq7.se

Goldfinger | Kassör:                          Carl Hammarlund — goldfinger@qq7.se

IIB | Öhlchef:                                                            Axel Westberg — iib@qq7.se

Oddjob | Pubchef:                        Sara Galligani Vardheim  — oddjob@qq7.se

O’Toole | Matchef:                                          Tilda Grönlund  — otoole@qq7.se

Moneypenny | Gyckelchef:            Kristian Nilsson  — moneypenny@qq7.se