Om Styrelsen

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi.

Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna.

Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffar andra sektioners styrelser.

Styrelsen 2019

Ordförande

Adam Ingemarsson

ordf@itek.chalmers.se

Vice Ordförande

Sanna Dahlqvist

viceordf@itek.chalmers.se

Kassör

Andréas Löfgren

ekonomi@itek.chalmers.se

Kommunikatör

Ella Karlsson

info@itek.chalmers.se

Alumni -och Integrationsansvarig

Tilda Uddenstig

alumni@itek.chalmers.se

Arbetsmarknadsansvarig

Robert Sjövall

iarmar@itek.chalmers.se

IT-Ansvarig

Adam van Hoewijk

it@itek.chalmers.se

SAMO

Malin Rydén

samo@itek.chalmers.se

Socialt Ansvarig

Linus van Ginhoven

soc@itek.chalmers.se

Utbildningsansvarig

Daniela Paulsson

sni@itek.chalmers.se