Styrelsen

Styrelsen Industriell Ekonomi

Om Styrelsen

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi.

Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna.

Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffar andra sektioners styrelser.

Styrelsen 2018

Ordförande

Jacob Hellke

ordf@itek.chalmers.se

Vice Ordförande

Oscar Wiss

viceordf@itek.chalmers.se

Kassör

Carl Christensen

ekonomi@itek.chalmers.se

Kommunikatör

Nicole Stengård-Tamm

info@itek.chalmers.se

Alumni -och Integrationsansvarig

Emil Svensson

alumni@itek.chalmers.se

Arbetsmarknadsansvarig

Erik Bäcknäs

iarmar@itek.chalmers.se

IT-Ansvarig

Theodor Stenhammar

it@itek.chalmers.se

SAMO

Johanna Carlqvist

samo@itek.chalmers.se

Socialt Ansvarig

Anton Norlander

soc@itek.chalmers.se

Utbildningsansvarig

Thea Emilsson

sni@itek.chalmers.se