Styrdokument & Mötesprotokoll

Teknologsektionen för Industriell Ekonomi är en del av Chalmers Studentkår och alla kårens stadgar och policyer gäller även vår verksamhet. Du hittar dessa dokument här.

                2020
  Styrelsemöte #18 2020
  Styrelsemöte #17 2020
                        Styrelsemöte #16 2020
                        Styrelsemöte #15 2020
                        Styrelsemöte #14, 2020
                        Styrelsemöte #13, 2020
                        Styrelsemöte #12, 2020
                        Styrelsemöte #11, 2020
                        Styrelsemöte #10, 2020
                        Styrelsemöte #9, 2020
                        Styrelsemöte #8, 2020
                        Styrelsemöte #7, 2020
                        Styrelsemöte #6, 2020
                        Styrelsemöte #5, 2020
                        Styrelsemöte #4, 2020
                        Styrelsemöte #3, 2020
                        Styrelsemöte #2, 2020
                        Styrelsemöte #1, 2020
2019
Styrelsemöte #7, 2019
Styrelsemöte #6, 2019
Styrelsemöte #5, 2019
Styrelsemöte #4, 2019
Styrelsemöte #3, 2019
Styrelsemöte #2, 2019
Styrelsemöte #1, 2019