SAMO

Jag heter Malin och är SAMO på I-sektionen. Det innebär att jag representerar alla I- studenter i frågor som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön. Jag arbetar helt enkelt för att alla ni sektionsmedlemmar ska må bra och trivas här på vår utbildning.

Detta kan jag göra för dig!

 

Jag har tystnadsplikt, så om du eller din vän inte mår bra kan du kontakta mig. Jag vet var du kan vända dig för att få hjälp. 

Har du förslag på hur lokalerna på Chalmers kan bli bättre? Kontakta mig så kanske din önskan går i uppfyllelse!

Om du har funderingar eller frågor rörande likabehandling, trakasserier eller diskriminering, vänd dig till mig eller gå direkt in på Trygg på Chalmers på Studentportalen.

Undrar du något eller har några idéer som rör den psykosociala eller fysiska miljön, hör av dig till mig!

Screenshot (29)

Kontakta Malin