berkeleychalmers.se

OM UTBYTET

Vartannat år får cirka 35 studenter från Chalmers civilingenjörsprogram Industriell Ekonomi chansen att åka på ett sommarutbyte till University of California, Berkeley. Utbytet sträcker sig över nio veckor från mitten av juni till mitten av augusti och består av en Chalmerskurs på 15 högskolepoäng. Den svenska kursen är i sin tur uppbyggd av två valfria kurser från Berkeleys sommarsortiment som sammanlagt motsvarar 7 amerikanska credits. Utöver studierna innehåller den svenska kursen ett projektarbete riktat mot ett svenskt företag samt studiebesök vid världsledande teknikföretag.

 

 

Kommitténs styrelse

Vi som är med och samordnar Chalmers Berkeleyutbyte är fyra frivilliga studenter från Industriell Eknomi på Chalmers. Inval till nästa styrelse sker under våren 2018. Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.

Vi Hoang

Ordförande

Linnea Andersson

Kassör

Vincent Brigel

Ledamot

Samuel Eksmo

Ledamot

För mer info: berkeleychalmers.se
Close Menu