I-Armar

I-Armar is Industrial Engineering and Management’s corporate relations committee. For most of the students, Chalmers is the last step before entering the work force. It is therefore essential that the students is given an opportunity to get in contact with the industry, and to get an understanding of what to expect in the future.

I-Armar är Teknologsektionen för Industriell Ekonomis arbetsmarknadskommitté. För de flesta studenter är Chalmers sista steget före arbetslivet. Därför är det viktigt att studenterna får möjlighet att skapa kontakt med näringslivet samt få en förståelse för vad framtiden innebär.

För att erbjuda den möjligheten till studenterna arbetar I-Armar med att skapa olika tillfällen där studenterna och företag kan möta i varierande situationer under tiden på Chalmers. Det innefattar företagspresentationer, företagsbesök och vår årliga arbetsmarknadsdag I-Dagen.

I-Armar förmedlar studenterna på Industriell Ekonomis färdigheter och ledningsförmågor, medan företagen ges möjlighet att promota sig själva och skapa en långtgående rekryteringsunderlag.

Ni kan också hitta oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

I-Dagen – Arbetsmarknadsdag / Career fair

CaseCasegruppen / The Case Group

Kontakt:

Ordförande:

Karl Lénberg – ordf.iarmar@itek.chalmers.se
+46 (0)70 645 35 07.

Vice Ordförande:

Sara Thorell – vice.iarmar@itek.chalmers.se
 +46 (0)70 919 65 33.

Kommunikatör:

Anna Windh – info.iarmar@itek.chalmers.se
+46 (0)73 081 77 79.

Säljansvarig:

Sofia Norrby – salj.iarmar@itek.chalmers.se
 +46 (0)70 317 62 74.

Projektledare för I-Dagen:

Martin Toremark – projektledare.idagen@itek.chalmers.se
+46 (0)70 638 04 07.

Projektledare för I-Academy:

William Jörnelius – iacademy.iarmar@itek.chalmers.se
+46 (0)72 007 71 65.

Caseansvarig:

Hampus Johansson – case.iarmar@itek.chalmers.se
+46 (0)70 626 91 45.

Eventansvarig:

Amanda Levinsson – event.iarmar@itek.chalmers.se 
+46 (0)70 978 66 90.

Kassör:

Kailash de Jesus Hornig – ekonomi.iarmar@itek.chalmers.se
+46 (0)73 069 89 67.