iSex | Est Festivitas Prope Semper

Vi är sexmästeriet vid Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Eftersom livet som student innebär hårt plugg och trista nudelmiddagar måste sektionens medlemmar ibland få tillfälle att släppa loss och njuta av livets goda sidor. isex syfte är att hjälpa sektionen med just detta.

Genom att hålla i arrangemang som sittningar, gasquer eller bastu låter vi alla som vill delta få en chans att till stort nöje kunna koppla av för en kväll! Ibland kan det vara lite mer glamourösa tillställningar, ibland bara ett sätt att samla sektionens medlemmar för att kunna ha det trevligt tillsammans. Vi anser att studietiden inte bara ska handla om formler, uppsatser och tentor – utan även vara den bästa tiden i I-arens liv!

Vilka är vi?

isex består av ett härligt gäng på nio personer där var och en har sin egen post och sitt egna ansvarsområde.

isex 2019 består av:

Agnes Rosendal – Sexmästare
Annie Olsson – Kassör
Marco Häyhänen – Öhlchef
Erik Juliusson – Sexmästarinna
Nora Karlsson Kazeem – PR-chef
Zannah Walker – Sponsorchef
Julia Lundstedt- Fixare
Hassan Jaber – Gyckelchef
Jens Sandgren – Byggistikchef

 

Allmän mail

sexmastare@itek.chalmers.se

ekonomi.isex@itek.chalmers.se

sponsorchef@itek.chalmers.se

pr-chef@itek.chalmers.se

sexmastarinna@itek.chalmers.se

gyckelchef@itek.chalmers.se

ohlchef@itek.chalmers.se

fixare@itek.chalmers.se

 

Boka sektionens ljudsystem

Bokning av isex ljudsystem medföljande: en baslåda, två topphögtalare, ett mixerbord och tillhörande sladdar. Sektionsfrämjande aktiviteter samt kommittéer på I-sektionen hyr ljudsystemet utan kostnad. Övriga sektionsmedlemmar betalar 300 kr i hyra och 300 kr i deposition.

Bokningsförfrågan för ljudsystemet skall skickas minst 7 dagar innan önskat datum för hyra. Svar på förfrågningen fås via mail.

Klicka här för att boka ljudsystemet

A