Studienämnden Industriell Ekonomi

SNI är Industriell Ekonomis studienämnd. SNI för I-teknologernas talan gentemot sektionen och högskolan i studiefrågor. Vi arbetar med att bevaka utbildningens tillstånd och verkar aktivt för studieförbättringar. Vi arrangerar också studiemotiverade event så som pluggfrukostar och Excel-kurser.

På SNIs “Köp och sälj böcker”-page har studenter möjlighet att lägga upp annonser om sälj/köp av kurslitteratur löpande under året. Ta en titt på länken längst ner på sidan!

Ordförande: Stina Torell

Vice ordförande: August Ekström

Eventansvarig: Gustaf Svennung

Masteransvarig: Theodor Lyrheden

Klassrepresentant åk 3: Ella Karlsson

Klassrepresentant åk 3: Ludvig Lindell

Klassrepresentant åk 2: Anton Johansson

Klassrepresentant åk 2: Arvid Ränkeskog

Klassrepresentant åk 1: Erik Pymay
 

Kontakt: ordfsni@itek.chalmers.se eller facebook.com/SNIChalmers
Köp och Sälj-grupp: Köp & Sälj böcker I