Sektionsstyrelsen

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi.

Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna.

Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffar andra sektioners styrelser.

Medlemmar

Adam Ingemarsson

Ordförande
ordf@itek.chalmers.se

Andréas Löfgren

Kassör
ekonomi@itek.chalmers.se

Ella Karlsson

Kommunikatör
info@itek.chalmers.se

Adam van Hoewijk

IT-Ansvarig
it@itek.chalmers.se

Robert Sjövall

Arbetsmarknadsansvarig
iarmar@itek.chalmers.se

Sanna Dahlqvist

Viceordförande
viceordf@itek.chalmers.se

Linus van Ginhoven

Socialtansvarig
soc@itek.chalmers.se

Malin Rydén

SAMO
samo@itek.chalmers.se

Daniela Paulsson

Utbildningsansvarig
sni@itek.chalmers.se

Tilda Uddenstig

Alumni och integrationsansvarig
alumni@itek.chalmers.se