Sektionsstyrelsen

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi.

Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna.

Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffar andra sektioners styrelser.

Medlemmar

IMG_1213

Anna Rudin

Ordförande
ordf@itek.chalmers.se

Carl Hammarlund

Kassör
ekonomi@itek.chalmers.se

Axel Westberg

Vice Kassör
vicekassor@itek.chalmers.se

Ella Karlsson

Kommunikatör
info@itek.chalmers.se

Emil Leijon (Nordström)

IT-Ansvarig
it@itek.chalmers.se

Karl Lénberg

Arbetsmarknadsansvarig
iarmar@itek.chalmers.se

Tomislav Lastro

Viceordförande
viceordf@itek.chalmers.se

Sebastian Samuelsson

Socialtansvarig
soc@itek.chalmers.se

Marcus Onmalm

SAMO
samo@itek.chalmers.se

Stina Torell

Utbildningsansvarig
ordfsni@itek.chalmers.se

Linn Ambring

Alumni och integrationsansvarig
alumni@itek.chalmers.se