Välkommen!

Det här är hemsidan för studentverksamheten på Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska högskola

Följ oss på sociala medier:

Aktuellt

Aspning

I och med LP 2 inleds aspningsperioden på sektionen. Aspmodulen 2018 finns att läsa här!

Uppdaterade styrdokument

Sektionskommittéernas instruktioner har uppdaterats och finns nu att läsa här på sektionshemsidan. Det finns även en ny policy för hur inval skall ske på sektionen. Denna policy medför ingen ändring av hur invalsprocessen fungerar, utan den har tillkommit för att invalsprocessen tidigare inte funnits nedskriven i styrdokumenten.

IT-utskottet rekryterar!

Vill du vara med och vidareutveckla sektionens arbete inom IT? Då är du välkommen att gå med i sektionens IT-utskott! Vi jobbar med att utveckla och administrera sektionens olika IT-relaterade funktioner som till exempel hemsidan och vår interna mail. Utöver detta driver vi de IT-relaterade projekt som sektionen önskar!

Intresserad?

Hör av dig till it@itek.chalmers.se

Du har väl inte glömt att ladda ner Bonsai Campus-appen?

Samarbetspartners

Huvudsponsor