Välkommen!

Det här är hemsidan för studentverksamheten på Industriell Ekonomi vid Chalmers tekniska högskola

Följ oss på sociala medier:

Aktuellt

Nu är det dags för läsårets första sektionsmöte! Klicka på bilden ovan för att läsa mer.

 

Propositionerna från Styrelsen är följande:

Proposition – Byta Sektionens Engelska Namn

Proposition – Ändring av Reglemente

Proposition – Vegetarisk Norm

Proposition – Presidiets Behörighet

 

Inga motioner har inkommit.

 

Den föreslagna policyn för vegetarisk norm finns att läsa här: Policy angående Vegetarisk Norm

Stadgan och reglementet har även designats om, vilket gör att det fungerar annorlunda att leta i dokumenten. För att bekanta sig med detta finns den nya stadgan och det nya reglementet att läsa här. Observera att dessa innehåller de föreslagna ändringarna som tas upp i propositionerna ovan och att de därmed inte motsvarar de aktuella styrdokumenten.

Du har väl inte glömt att ladda ner Bonsai Campus-appen?

Samarbetspartners

Huvudsponsor