Sektionen för

Industriell Ekonomi

Chalmers Tekniska Högskola

Om Sektionen

Teknologsektionen Industriell Ekonomi är en ideell förening där teknologer som studerar programmet industriell ekonomi på Chalmers samlas och engagerar sig för att tillsammans skapa en bättre och roligare studietid! Vårt mål är att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla sektionsmedlemmar. Vi arbetar bland annat med att hålla evenemang för sektionen, arrangera mottagning av nya studenter, upprätthålla kontakten med gamla I-are, långsiktig utveckling av studiemiljön, jämställdhetsfrågor, främjandet av internationella studenters engagemang hos oss och att utveckla kontakten med företag.

Höstmöte #2

Det är dags för årets sista sektionsmöte och det är dags för nästa års kommittéer och Styrelse att väljas in. Om du är intresserad av att leda sektionens arbete, anordna fester, ta hand om Nollan eller se till att sektionen springer, ska du närvara på mötet!

Förutom invalen kommer även motioner och propositioner att behandlas. Du kan hitta mer information och dagordningen under Studerande.

Höstmöte #2

Det är dags för årets sista sektionsmöte och det är dags för nästa års kommittéer och Styrelse att väljas in. Om du är intresserad av att leda sektionens arbete, anordna fester, ta hand om Nollan eller se till att sektionen springer, ska du närvara på mötet!

Förutom invalen kommer även motioner och propositioner att behandlas. Du kan hitta mer information och dagordningen under Studerande.

Höstmöte #1

Det börjar bli kallare och löven går mot gulare toner vilket innebär att det är dags för Höstmöte #1! Under mötet kommer vi att gå igenom Sektionens Miljöpolicy, det kommer att vara inval till Balkommittén, vi kommer att välja in ledamöter från årskurs ett (1) till Studienämnden och en plats ska fyllas till Valberedningen! 

Höstmöte #1

Det börjar bli kallare och löven går mot gulare toner vilket innebär att det är dags för Höstmöte #1! Under mötet kommer vi att gå igenom Sektionens Miljöpolicy, det kommer att vara inval till Balkommittén, vi kommer att välja in ledamöter från årskurs ett (1) till Studienämnden och en plats ska fyllas till Valberedningen! 

Ny Hemsida

Teknologsektionen Industriell Ekonomis nya hemsida har premiär! All funktionalitet ska vara klar, men ännu saknas en del information som kommittéer och övriga ansvariga ska lägga in (framför allt den engelska sidan, där vi alla behöver lite mer tid på oss såhär under mottagningen). Håll till godo!

Ny Hemsida

Teknologsektionen Industriell Ekonomis nya hemsida har premiär! All funktionalitet ska vara klar, men ännu saknas en del information som kommittéer och övriga ansvariga ska lägga in (framför allt den engelska sidan, där vi alla behöver lite mer tid på oss såhär under mottagningen). Håll till godo!

Huvudsponsor

Samarbetspartners