Ansök här för att bli en mentor!

Mentorskapsprogrammet

Mentorskap på Chalmers syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga och personliga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Detta kan sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Underlätta för studenter övergången från akademi till näringsliv
  • Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val
  • Ge studenter och mentorer möjlighet att skapa nätverk.
  • Leda till personlig och professionell utveckling för både student och mentor
  • Ge mentorer förståelse för hur Chalmers ser ut idag

Mentorskapsprogrammet innebär en relation mellan mentor och adept där båda parter investerar tid och får en möjlighet att utveckla sig själva. Som mentor är tanken att du ska stötta din adept och finnas tillgänglig för att denna skall kunna växa, och få en större inblick i tiden efter studierna.

Mentorksapsprogrammet består av tre gemensamma träffar dit alla mentorer och adepter är välkomna men det huvudsakliga fokuset är på enskilda möten mellan mentor och adept. Dessa möten skall planeras av adepten och denne skall aldrig komma oförberedd till en träff. Samtalen under mötena kan exempelvis handla om frågor kring arbetslivet, att få feedback på sin kompetens eller råd inför framtiden.

Rollen som mentor
Som mentor är din roll att finnas tillgänglig för din adept och dela med dig av din erfarenhet. Det handlar om att hjälpa din adept med personliga mål och att få denne att växa. Som mentor har du en chans att bidra med andra perspektiv som adepten kanske inte själv tänkt på i olika frågor. För att du som mentor också skall få ut så mycket som möjligt av programmet finns det möjlighet att lämna önskemål om adept i ansökan.


Fördelar med mentorskap:

  • Dela med dig av dina erfarenheter och hjälp din adept att växa
  • Förbättra ditt coachande
  • Möjlighet till egen reflektion i diskussioner med adepten om personliga mål och professionell utveckling
  • Möjlighet att bygga nätverk med både studenter och andra alumner