Företag

Vad vi kan erbjuda

I-Armar är sektionen för industriell ekonomis arbetsmarknadskommitté. Vår uppgift är att presentera möjliga arbetsgivare för studenterna, samt i samarbete med näringslivet främja sektionsmedlemmarnas personliga samt akademiska utveckling. Årligen hjälper vi ett 80-tal nöjda bolag med målsättningen att rekrytera våra studenter, hör av er till oss om ni är intresserade av att ta del av vår verksamhet!

ordf.iarmar@itek.chalmers.se

logo

Caselösning

En viktig del av förberedelsen inför arbetslivet är att lösa case! Något vi gärna anordnar tillsammans med framtida arbetsgivare. Det kan vara allt från en lättsam workshop till en tävling. För case-event finns det en särskild projektgrupp, kallad Casegruppen, som leds av caseansvarig i I-Armar. Vid ett event förväntas företaget bidra med case och jury så ordnar Casegruppen med lokal och tilltugg om så önskas. Kontakta case.iarmar@itek.chalmers.se  för mer information!

Lunchföreläsningar

Ett bra sätt att komma i kontakt med studenter från flera årskurser är att hålla i en lunchföreläsning. Under föreläsningen får ni chansen att bjuda studenterna på lunch samtidigt som ni föreläser om valfritt ämne. Denna typen av event är väldigt uppskattat på sektionen och ger er möjligheten att interagera med våra studenter! 

Mottagningen

Mottagningen är en av höjdpunkterna på året för många chalmerister, inte minst för de nyantagna. Som företag finns det flera sätt ni kan medverka, ni kan hålla en lunchföreläsning, ett mingel eller medverka på sittning, möjligheterna är många! Genom att lära känna våra studenter under deras första tid på chalmers får ni chansen att ge ett intryck som håller hela studietiden ut. Kontakta vice.iarmar@itek.chalmers.se för mer information!

Marknadsföring

Via våra kanaler har vi möjlighet att marknadsföra företag inför upp till 800 studenter i olika årskurser. Vi använder oss av både Facebook, sektionshemsidan, LinkedIn samt mejlutskick för att nå studenterna. Kontakta salj.iarmar@itek.chalmers.se för mer information!

Socialt evenemang

Ett annat sätt för företag att exponera sig mot sektionen är att hålla olika former av event. Exempel på sådana kan vara lunchföreläsningar, mingel, sittningar eller företagsbesök. Event har tidigare varit mycket uppskattat av både sektionen och våra samarbetsföretag. Det är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med studenter och kan som nämnt utformas på många olika sätt beroende på syfte med eventet. Kontakta event.iarmar@itek.chalmers.se för mer information!

I-Dagen

Under hösten anordnar I-Armar en arbetsmarknadsmässa där företag har möjlighet att ställa ut med monter. Under mässans gång får företaget komma i kontakt med studenter från alla årskurser, samt har möjligheten att presentera sitt företag på ett personligare plan. Under mässan finns det även möjlighet att hålla kontaktsamtal. Kontakta projektledare.idagen@itek.chalmers.se  för mer information!

I-Academy

Sen 2015 har vi på sektionen ett utbildningsprogram i samarbete med näringslivet som pågår under vårterminen varje år. Då får ett 20-tal studenter möjlighet att delta i givande workshops hos olika företag som får möjlighet att skapa relationer till studenter. Kontakta iacademy.iarmar@itek.chalmers.se för mer information!

Stockholmsresan

Varje termin anordnar vi en resa till huvudstaden där vi besöker olika bolag som får presentera sig och visa runt ca 30 studenter på sitt kontor. Resan är mycket uppskattad av både studenter samt deltagande företag och är därmed ett ypperligt tillfälle att via workshops, case eller liknande aktiviteter knyta kontakt med studenter. Kontakta salj.iarmar@itek.chalmers.se för mer information!