Sökande

Fråga en student

Om du har några funderingar överhuvudtaget - om allt från hur det är att flytta till Göteborg, gå på Chalmers, studentliv i Göteborg, läsa Industriell ekonomi, välja utbildning, riksidrottsstudent, komittéer eller liknande - så tveka inte att fråga. Jag lovar att svara!

Chatt

Fråga en student

Om du har några funderingar överhuvudtaget - om allt från hur det är att flytta till Göteborg, gå på Chalmers, studentliv i Göteborg, läsa Industriell ekonomi, välja utbildning, riksidrottsstudent, komittéer eller liknande - så tveka inte att fråga. Jag lovar att svara!

Chatt

Skugga en student

Att skugga en student innebär att du får följa med en dag i skolan med föreläsningar, laborationer, seminarier eller grupparbeten, allt beroende på vad schemat är för dagen. 

Att skugga en student är ett bra tillfälle att testa på Industriell Ekonomi för en dag. Du får se campus samtidigt som du kan ställa frågor om hur det är att studera Industriell Ekonomi på Chalmers.

Du kan välja att skugga en student en halv- eller heldag. Kontakta oss via mail så kommer vi överens om en dag när du kan besöka oss.

Skugga en student

Att skugga en student innebär att du får följa med en dag i skolan med föreläsningar, laborationer, seminarier eller grupparbeten, allt beroende på vad schemat är för dagen. 

Att skugga en student är ett bra tillfälle att testa på Industriell Ekonomi för en dag. Du får se campus samtidigt som du kan ställa frågor om hur det är att studera Industriell Ekonomi på Chalmers.

Du kan välja att skugga en student en halv- eller heldag. Kontakta oss via mail så kommer vi överens om en dag när du kan besöka oss.

Programmet på I

För att få en överblick av I-programmet här på Chalmers finns nedan en sammanfattning av kandidatens tre år, vad en teknikinriktning är och vilka som går att välja mellan, samt vilka mastersprogram som är möjliga att läsa efter att kandidaten är klar. Programmet förändras ständigt och kurser kan komma att bytas ut för att utbildningen ska matcha de förändrade behov som uppstår på arbetsmarknaden, men grunden är densamma. 

Första året skapar en bra bas för kommande år då kurserna består av ett matematik-spår parallellt med ett ekonomi- och management-spår där man exempelvis får ett smakprov av ämnen såsom projektledning och hållbarhet. Andra året blir det mindre matte och man får i stället läsa kurser i programmering, marknadsföring, logistik och fysik. 

Under våren andra året väljer alla studenter en teknikbas som består av ett paket med fyra kurser som läses under tredje året. Efter att ha fått presentationer om de fyra inriktningarna väljer man den inriktning som passar en själv bäst. De inriktningar som erbjuds är Industriell Produktion, Informationsteknik (IT), Kemi- och Bioteknik samt Finansiell Matematik. Sista året på kandidaten läser man kurser enligt sin teknikinriktning, en i varje läsperiod. Under hösten läser man parallellt kurser i teknik- och företagshistoria och innovationsekonomi för att sedan under våren skriva man sitt kandidatarbete. 

Efter tre år på programmet är det dags att ta nästa steg, vilket är att söka en master! Det finns tre masterprogram där man som I:are är garanterad plats; Management and Economics of Innovation, Quality and Operations Management, och Supply Chain Management. Dessutom finns det utanför platsgarantin möjlighet att läsa följande masters; Design and Construction Project Management, Entrepreneurship and Business Design och Industrial Ecology.

Utöver de tidigare nämnda som alla I:are kan söka tillkommer möjligheten att läsa andra masterprogram beroende på vilken teknikinriktning som man valt inför tredje året; Product Development och Production Engineering (Industriell produktion), Data Science and AI och Software Engineering and Technology (Informationsteknik), Materials Chemistry och Biotechnology (Kemi- resp Bioteknik) samt Engineering Mathematics and Computational Science​​ (Finansiell matematik).

Utbildningen
Årskurs 1

LP 1:

Inledande Matematik

Introduktion till Industriell Ekonomi och Organisation

Grundkurs i Projektledning

LP 2:

Envariabelsanalys

Finansiell Styrning

Grundkurs i Projektledning - Fortsättning

LP 3:

Linjär Algebra

Operations Management

Hållbarhetsomställning

LP 4:

Flervariabelsanalys

Finansiell Analys och Företagsvärdering

Hållbarhetsomställning - Fortsättning

Årskurs 2

LP 1:

Statistik

Programmering i Python

LP 2:

Industriell Marknadsföring

Python - Fortsättningskurs

LP 3:

Logistik

Introduktion till Data Science and AI

LP 4:

Fysik för ingenjörer

Supply chain analytics

Årskurs 3

LP 1:

Innovationsekonomi

Teknikinriktningskurs 1

LP 2:

Teknik- och företagshistoria

Teknikinriktningskurs 2

LP 3:

Kandidatarbete

Teknikinriktningskurs 3

LP 4:

Kandidatarbete - Fortsättning

Teknikinriktningskurs 4

Årskurs 4-5

Vald master

Examensarbete

Fem år på Industriell Ekonomi

Årskurs 1

Första året skapar en bra bas för kommande år då kurserna består av en del matematik, ekonomi och management, men som studerande får man även ett smakprov av andra ämnen som projektledning och hållbarhet.

Årskurs 2

Andra året blir det mindre matte och mer ämnen som så många kanske inte läst förut. Här läser du bland annat några kurser i programmering men även logistik, industriell marknadsföring och fysik.

Årskurs 3

Sista året på kandidaten läser du din valda teknikinriktning och skriver kandidatarbete som sträcker sig över hela våren. Det blir också kurser i innovationsekonomi och teknik- och företagshistoria.

Årskurs 4 - 5

Det är dags för master, vilket blir en spännande fördjupning i ett område som du stött på under kandidaten. Mastern kan vara inom sektionen för industriell ekonomi eller för din teknikinriktning. Här ges även möjlighet till utbyte.

finish

Examen

Efter fem år är du klar med utbildningen och det är dags att prova vingarna i arbetslivet!!

Hur det är att plugga på Chalmers

Upplägget för studier på Chalmers och andra universitet och högskolor skiljer sig något från gymnasiet. Mer fokus ligger på eget ansvar och det är upp till dig själv att disponera din tid och välja på vilket sätt du vill lära dig det som du förväntas kunna. Studiernas upplägg ser ut ungefär som följer på Chalmers i allmänhet och på Industriell Ekonomi i synnerhet.

Läsåret

Varje läsår delas upp i fyra läsperioder (förkortas ofta LP), två stycken på vårterminen och två på höstterminen. Dessa är 8 veckor långa och avslutas med en tentavecka, eller tentaperiod (Tenta-P), då studenter skriver tentamen (tenta) på de kurser de har läst under läsperioden. Tentamen kan liknas vid ett stort skriftligt kunskapsprov. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder fördelade över året.

Kurs

Varje kurs behandlar ett särskilt ämne, och har ett visst antal lärandemål som studenten ska klara av. Exempel på nuvarande kurser på programmet Industriell Ekonomi är Flervariabelanalys, Industriell Marknadsföring och Innovationsekonomi. Kurser kan ha olika omfattning, vilket mäts i högskolepoäng (HP). Ett års heltidsstudier motsvarar 60 HP, och för att få ut en civilingenjörsexamen måste du avlägga 300 HP. Vanlig omfattning för en kurs är 7,5 HP, alltså en åttondel av ett års studier, och varje läsperiod med 100 % studietakt ska motsvara 15 HP. 

Under det första året läser man tre kurser parallellt varav en av kurserna är på halvfart och sträcker sig över en hel termin (2 läsperioder). Man läser under det första året därför 10 kurser på 6.0 HP. Under år 2 och år 3 läser man två kurser parallellt per läsperiod där varje kurs då istället är 7.5 HP. Detta är en klar skillnad mot gymnasiet, där man ofta läste många olika ämnen parallellt. Varje kurs har en examinator, som har övergripande ansvar för kursen, skapar tentamen och rättar denna. Examinatorn har ofta, men inte alltid, också rollen som kursens föreläsare.

Föreläsningar

Du kommer spendera en stor del av din tid på Chalmers campus på föreläsningar. Varje kurs har ett antal föreläsningar i veckan. Alla studenter som vill (förutom vid obligatoriska moment, då alla måste vara där) samlas då i en föreläsningssal för att lyssna på när föreläsaren går igenom någon del av kursen. Ta med dig något att anteckna på! De flesta föreläsningarna brukar inte vara obligatoriska, vilket innebär du också har möjlighet att plugga på egen hand om du hellre vill det. Men kunskapen från föreläsningen kan annars vara svåråtkomlig, så se till att ha god koll på vad föreläsningen kommer handla om i förväg innan du avgör om självstudier passar dig bättre eller sämre just denna gång. Oftast grundar sig föreläsningarna dock i kurslitteraturen, så det gäller att prioritera sin studietid själv och noggrant.

Kurslitteratur

Varje kurs har en viss kurslitteratur som kursen baserar sig på. Kursens examinator går ut med en lista på dessa innan kursen börjar. Det kan vara läroböcker, artiklar, videor eller annan media vars innehåll du förväntas lära dig under kursens gång. Ibland är examinatorn pedantisk med exakt vilken upplaga av böcker du ska ha, men ofta fungerar det att köpa begagnade böcker, vilket kan spara dig pengar. I början av varje läsperiod säljer många äldre studenter sina böcker, så passa på att fråga dem eller gå med i köp-och-sälj-grupper för kurslitteratur!

Andra undervisningsformer

Förutom föreläsningar finns det andra typer av undervisning som du bör delta vid (ibland även måste). 

För kurserna i matematik finns det ofta tillhörande räkneövningar, i programmeringskurserna finns det ofta handledningstillfällen. Dessa är ofta av valfri karaktär men med stark rekommendation att delta vid. Det finns även de av obligatorisk karaktär och dessa är ofta laborationer eller seminarier. Seminarier är ett vanligt inslag i ekonomi och management kurserna och handlar oftast om att man i grupp ska diskutera något särskilt. Även duggor är ett vanligt förekommande inslag, här finns det ofta chans att samla bonuspoäng till kursens tenta. Många kurser innehåller också obligatoriska inlämningsuppgifter eller projektarbeten, antingen individuella eller i grupp, som går ut på att skriva texter eller rapporter, eller göra annat arbete kopplat till en eller flera delar av kursen. Dessa varierar ofta i omfattning och karaktär beroende på kurs och examinator.

Tentamen

I slutet av varje läsperiod skriver du dina tentor. Nu gäller det att visa upp allt du har lärt dig de senaste veckorna. En tenta är oftast cirka fyra timmar lång och i de flesta fall är det betyget på den som avgör hela kursens betyg. Bli inte ledsen om du får underkänt, eller kuggar, en tenta. Det gör de allra flesta någon gång under sin Chalmers-tid. Efter den sista tenta av läsperioden är det istället dags att fira, för då vankas det fest fram till nästa måndag. Då drar nästa läsperiod igång och allting börjar om på nytt!

 

Om studentlivet

Spellista om hur studie- och studentlivet på Industriell Ekonomi på Chalmers fungerar

För dig som är nyfiken på Industriell Ekonomi på Chalmers skapades en introduktionslista på 11 videos som introducerar och sammanfattar student- och plugglivet på sektionen.

Video #1 presenterar sektionens sittande styrelse.

Video #2 ger dig I-kvällen, en introducerande kväll som hålls för sökande. Varje år håller vi två I-kvällar: en fysisk samt en digital.

Video #3-4 ger en inblick i livet efter examen och vad Industriell Ekonomi har för potentiell framtid att erbjuda.

Video #5-11 är introduktioner till några av våra kära kommittéer som är ryggraden av studentlivet på sektionen

Hur är det att läsa Industriell Ekonomi på Chalmers? Läs intervjuer nedan!

Smilla, År 3

Lukas, År 3

Malte, År 3

Fanny, År 3

Oscar, År 2

Philip, År 3