Sökande

Fråga en student

Om du har några funderingar överhuvudtaget - om allt från hur det är att flytta till Göteborg, gå på Chalmers, studentliv i Göteborg, läsa indek, välja utbildning, komittéer eller liknande - så tveka inte att fråga. Jag lovar att svara!

Mail

Fråga en student

Om du har några funderingar överhuvudtaget - om allt från hur det är att flytta till Göteborg, gå på Chalmers, studentliv i Göteborg, läsa indek, välja utbildning, komittéer eller liknande - så tveka inte att fråga. Jag lovar att svara!

Mail

Skugga en student

Att skugga en student innebär att du får följa med en dag i skolan med föreläsningar, laborationer, seminarier eller grupparbeten, allt beroende på vad schemat är för dagen. 

Att skugga en student är ett bra tillfälle att testa på Industriell Ekonomi för en dag. Du får se campus samtidigt som du kan ställa frågor om hur det är att studera Industriell Ekonomi på Chalmers.

Du kan välja att skugga en student en halv- eller heldag. Kontakta oss via mail så kommer vi överens om en dag när du kan besöka oss.

Skugga en student

Att skugga en student innebär att du får följa med en dag i skolan med föreläsningar, laborationer, seminarier eller grupparbeten, allt beroende på vad schemat är för dagen. 

Att skugga en student är ett bra tillfälle att testa på Industriell Ekonomi för en dag. Du får se campus samtidigt som du kan ställa frågor om hur det är att studera Industriell Ekonomi på Chalmers.

Du kan välja att skugga en student en halv- eller heldag. Kontakta oss via mail så kommer vi överens om en dag när du kan besöka oss.

Programmet på I

För att få en överblick av i-programmet här på Chalmers finns nedan en sammanfattning av kandidatens tre år, vad en teknikinriktning är och vilka olika som går att välja mellan samt vilka mastrar som är möjliga att läsa efter att kandidaten är klar.

Första året skapar en bra bas för kommande år då kurserna består av en del matematik och ekonomi, men som studerande får man även ett smakprov av andra ämnen som programmering och fysik. Under våren första året väljer alla studenter en teknikbas som består av fyra kurser som läses under andra och tredje året. Efter information om de olika baserna väljer man den inriktning som passar en själv bäst. De inriktningar som erbjuds är Industriell produktion, Informationsteknik, Kemi- och Bioteknik samt Finansiell matematik.

Andra året blir det mindre matte och mer ämnen som många inte läst förut. Förutom två kurser från teknikinriktningen och en fortsättningskurs från ettans fysikkurs får studenten lära sig om statistik, marknadsföring, organisationsstrukturer och optimering. Sista året på kandidaten läser studerande de sista två kurserna på teknikinriktningen och skriver kandidatarbete under våren. Det blir också kurser i simulering, logistik, digitalisering och innovationsekonomi. 

Efter tre år på programmet är det dags att ta nästa steg, vilket är att söka en master. Det finns tre masters där man som i:are är garanterad plats; Management and Economics of Innovation, Quality and Operations Management, och Supply Chain Management. Dessutom finns det utanför platsgarantin möjlighet att läsa följande masters; Design and Construction Project Management, Entrepreneurship and Business Design och Industrial Ecology.

 

Utöver de tidigare nämnda som alla i:are kan söka tillkommer möjligheten att läsa ytterligare en eller två masters beroende på vilken teknikinriktning studenten läst; Product Development och Production Engineering (Industriell produktion), Data Science and AI och Software Engineering and Technology (Informationsteknik), Materials Chemistry och Biotechnology (Kemi- resp Bioteknik) samt Engineering Mathematics and Computational Science​​ (Finansiell matematik).

Årskurs 1

MVE012 Inledande Matematik

TEK040 Introduktion till Industriell Ekonomi och Organisation

IDY024 Lönsamhetsanalys och Styrning

MVE017 Envariabelanalys

TDA144 Grundläggande Programmeringsteknik

TEK730 Finansiell Analys och Företagsvärdering

MVE022 Linjär Algebra

TIF190 Fysik för ingenjörer 1

Årskurs 2

TIF220 Fysik för ingenjörer 2

TMS137 Sannolikhetsteori och Statistik

IMA044 Industriell Marknadsföring

MVE270 Flervariabelanalys

TEK545 Operations Management

TEK695 Operationsanalys

Teknikinriktningskurs 1

Teknikinriktningskurs 2

Årskurs 3

IOE011 Innovationsekonomi

ITR234 Logistik

ITR573 Modellbyggnad och Simuleringsmetodik

IKA097 Leading in a digital world

TEKX04 Kandidatarbete

Teknikinriktningskurs 3

Teknikinriktningskurs 4

Årskurs 4-5

Beror på vald master

Examensarbete

Fem år på Industriell Ekonomi

Årskurs 1

Första året skapar en bra bas för din resterande studietid, då kurserna består av en hel del matematik och ekonomi, men du får man även prova på andra ämnen som t.ex. programmering och fysik.

Årskurs 2

Andra året blir det lite mindre matte och mer ämnen som många kanske inte läst förut. Förutom två kurser från teknikinriktningen (se nedan) som du får välja och en fortsättningskurs från ettans fysikkurs får studenten lära sig om statistik, marknadsföring, organisationsstrukturer och optimering. Under andra och tredje året läser alla studenter en teknikinriktning som består av fyra kurser. Information om de olika inriktningarna kommer under våren första året och därefter väljer man den teknikinriktning som passar en själv bäst. De inriktningar som erbjuds idag är industriell produktion, informationsteknik, kemi- och bioteknik (med ett spår vardera) samt finansiell matematik.

Årskurs 3

Sista året på kandidaten läser studerande de sista två kurserna på sin valda teknikinriktningen och skriver kandidatarbete under våren. Det blir utöver detta kurser i simulering, logistik, digitalisering och ytterligare lite ekonomi. 

Årskurs 4 - 5

Dessa år läser du masterkurser baserat på vilken master du har valt.

finish

Avslutning

Nu är du klar med studierna och är redo för arbetslivet!

Hur det är att plugga på Chalmers

Upplägget för studier på Chalmers och andra universitet och högskolor skiljer sig något från gymnasiet. Mer fokus ligger på eget ansvar och det är upp till dig själv att disponera din tid och välja på vilket sätt du vill lära dig det som du förväntas kunna. Studiernas upplägg ser ut ungefär som följer på Chalmers i allmänhet och på Industriell Ekonomi (Chalmers-slang: “I”) i synnerhet.

Läsåret

Varje läsår delas upp i fyra läsperioder (förkortas ofta LP), två stycken på vårterminen och två på höstterminen. Dessa är 7-9 veckor långa och avslutas med en tentamensvecka, eller tentamensperiod (Tenta-P), då studenter skriver tentamen (tenta) på de kurser de har läst under läsperioden. Tentamen kan liknas vid ett stort skriftligt kunskapsprov. Ett antal självstudiedagar kan också finnas i en läsperiod. Dessutom finns det fem omtentaperioder, fördelade över året.

Kurs

Varje kurs behandlar ett särskilt ämne, och har ett visst antal lärandemål som studenten ska klara av. Exempel på nuvarande kurser på programmet Industriell Ekonomi är Flervariabelanalys, Industriell Marknadsföring och Innovationsekonomi. Kurser kan ha olika omfattning, vilket mäts i högskolepoäng (HP). Ett års heltidsstudier motsvarar 60 HP, och för att få ut en civilingenjörsexamen måste du avlägga 300 HP. Vanlig omfattning för en kurs är 7,5 HP, alltså en åttondel av ett års studier, och varje läsperiod med 100 % studietakt ska motsvara 15 HP. Alltså läser man på industriell ekonomi ofta två kurser parallellt per läsperiod. Detta är en klar skillnad mot gymnasiet, där man ofta läste många olika ämnen parallellt. Varje kurs har en examinator, som har övergripande ansvar för kursen, skapar tentamen och rättar denna. Examinatorn har ofta, men inte alltid, också rollen som kursens föreläsare.

Föreläsningar

Du kommer spendera en stor del av din tid på Chalmers campus på föreläsningar. Varje kurs har ett antal föreläsningar i veckan. Alla studenter som vill (förutom vid obligatoriska moment, då alla måste vara där) samlas då i en föreläsningssal för att lyssna på när föreläsaren går igenom någon del av kursen. Ta med dig något att anteckna på! De flesta föreläsningarna brukar inte vara obligatoriska, vilket innebär du också har möjlighet att plugga på egen hand om du hellre vill det. Men kunskapen från föreläsningen kan annars vara svåråtkomlig, så se till att ha god koll på vad föreläsningen kommer handla om i förväg innan du avgör om självstudier passar dig bättre eller sämre just denna gång. Oftast grundar sig föreläsningarna dock i kurslitteraturen, så det gäller att prioritera sin studietid själv och noggrant.

Kurslitteratur

Varje kurs har en viss kurslitteratur som kursen baserar sig på. Kursens examinator går ut med en lista på dessa innan kursen börjar. Det kan vara läroböcker, artiklar, videor eller annan media vars innehåll du förväntas lära dig under kursens gång. Ibland är examinatorn pedantisk med exakt vilken upplaga av böcker du ska ha, men ofta fungerar det att köpa begagnade böcker, vilket kan spara dig pengar. I början av varje läsperiod säljer många äldre studenter sina böcker, så passa på att fråga dem eller gå med i köp-och-sälj-grupper för kurslitteratur!

Andra undervisningsformer

Förutom föreläsningar finns det andra typer av undervisning som du bör delta vid. Laborationer är enskilda tillfällen där man deltar och sysslar med något specifikt projekt eller fall. Ofta ska man sedan redovisa detta arbete på ett eller annat sätt för att få det godkänt. Det finns också seminarier, som oftast handlar om att man i grupp ska diskutera något särskilt, samt duggor, som är små prov, vilka kan liknas vid mer formella läxförhör under kursens gång där du ibland har möjlighet att samla på dig extra poäng inför tentan. Många kurser innehåller också obligatoriska inlämningsuppgifter eller projektarbeten, antingen individuella eller i grupp, som går ut på att skriva texter eller rapporter, eller göra annat arbete kopplat till en eller flera delar av kursen. Dessa varierar ofta i omfattning och karaktär beroende på kurs och examinator.

Tentamen

I slutet av varje läsperiod skriver du dina tentor. Nu gäller det att visa upp allt du lärt dig de senaste veckorna. En tenta är oftast cirka fyra timmar lång och i de flesta fall är det betyget på denna som avgör hela kursens betyg. Bli inte ledsen om du får underkänt, eller kuggar, en tenta. Det gör de allra flesta någon gång under sin Chalmers-tid. Efter din sista tenta av läsperioden är det istället dags att fira, för då vankas det fest fram till nästa måndag. Då drar nästa läsperiod igång och allting börjar om på nytt!

 

Om studentlivet

Chalmers-slang

Kår

Sektion

Gückel

Nollan

Express

Sittning

LP

Tenta-P

Gasque

Olgas trappor

Vasa A

Bondgatan

Ellipsen

Pubrunda

JA Pripps

Kåren, eller Chalmers Studentkår, är till för att alla chalmerister ska trivas och utvecklas under sin studietid. De är länken mellan studenterna och högskolan och gör det möjligt för oss studenter att påverka vår utbildning. 

De flesta programmen har en egen sektion, som har ansvar för studentlivet för just det programmet.

Finns inga dåliga, bara bra och bättre. När dessa framförs är man tyst.

Alla nyantagna studenter kallas för detta ända till mottagningen är över. Är tänkt att representera antalet högskolepoäng de flesta besitter. 

Billig lunch i expressfart. Förvänta dig kö när det vaknas köttbullar dock..

En studentikos middag som ofta leds av en eller flera toastmaster(s). Tänk på att vara tyst när dessa pratar.

Står för läsperiod och varar i sju till nio veckor.

De stressiga veckorna då alla tentor skrivs. Få inte panik om du kuggar någon tenta dock, de gör de flesta under sin Chalmers-tid.

Chalmers egna nattklubb, här kan du träffa studenter från alla de olika sektionerna och dansa hela natten lång. Glöm inte att sjunga med till Stad i ljus när det är dags.

Kan vara Göteborgs mest välkända trappor, klädd i diverse sektionsmärken och självklart är vår käre Bond även representerad där.

Föreläsningssalen som kommer vara erat andra hem under första året, även JAS trivs bra här. 

Top secret!

Ett av de bästa pluggställena i Vasa. Ligger ovanpå Vasa A och under tentaperioden är det alltid fullt hä

Första torsdagen i varje läsperiod håller alla sektionspubar öppet. Kvällen avslutas alltid på Golden-I.

Chalmers egna pub och café, ligger i Kårhuset.

Spellista om hur studie- och studentlivet på Industriell Ekonomi på Chalmers fungerar

För dig som är nyfiken på Industriell Ekonomi på Chalmers skapades en introduktionslista på 11 videos som introducerar och sammanfattar student- och plugglivet på sektionen.

Video #1 presenterar sektionens sittande styrelse.

Video #2 ger dig I-kvällen, en introducerande kväll som hålls för sökande. Detta året på distans på grund av Covid-19.

Video #3-4 ger en inblick i livet efter examen och vad Industriell Ekonomi har för potentiell framtid att erbjuda.

Video #5-11 är introduktioner till några av våra kära kommittéer som är ryggraden av studentlivet på sektionen

Hur är det att läsa Industriell Ekonomi på Chalmers? Läs intervjuer nedan!

Carl, År 2

Stina, År 2

Klara, År 2

Lorenzo, År 2

Ahmad, År 2

Alva, År 2