Styrelsen

Sektionsstyrelsen

För att koordinera de aktiviteter som sker på I-sektionen och utveckla en så trivsam miljö som möjligt för alla I-teknologer finns Industriell Ekonomis styrelse. Vi arbetar med långsiktig utveckling av studiemiljön och har övergripande koll på sektionens och kommittéernas ekonomi. Utöver det har vi även ansvarsområden som att upprätthålla kontakten med gamla I-are, ansvara för jämställdhetsfrågor, främja integrationen av internationella studenter och integrera arbetsmarknaden med studierna. Vi arbetar även med sektionsprojekt och projektgrupper, studiemiljögrupper och sitter i kårutskott där vi träffar andra sektioners styrelser.

Medlemmar

Axel Mellberg

Ordförande

ordf@itek.chalmers.se

Ida Thorburn

Vice Ordförande

viceordf@itek.chalmers.se

Hilda Ericsson

Kassör

ekonomi@itek.chalmers.se

Oscar Jacobsson

Vice Kassör

vicekassor@itek.chalmers.se

Adam Nilsson

Kommunikatör

info@itek.chalmers.se

Hanna Ebbing

Arbetsmarknadsansvarig

ordf.iarmar@itek.chalmers.se

Elin Garding

Socialt Ansvarig

soc@itek.chalmers.se

Bo Pedersen Lindberg

SAMO

samo@itek.chalmers.se

Melvin Johansson

Utbildningsansvarig

ordfsni@itek.chalmers.se